2015-10-12 12:40:00

Orijentirali se u prostoru

U utorak, 29.9.2015., učenici 3. b razreda zajedno sa svojom učiteljicom Josipom Petriška Jugovac zamijenili su školske klupe šetnjom Starim gradom u Požegi i parkom te naučeno gradivo iz prirode i društva primjenili izvan učionice. Učenici 3.a razreda zajedno sa svojom učiteljicom Anitom Rašić uputili su se u školski vrt i uputili su se u šetnju na brdo iznad vrta.

Učili smo o stranama svijeta, orijentaciji, određivali stajališe i obzor. U snalaženju u prostoru pomogao nam je kompas kojim smo se orijentirali i određivali strane svijeta na različitim mjestima.  U orijentaciji nam je pomogla i mahovina koju smo pronašli šetajući Starim gradom. Naučili smo da se u prirodi, osim kompasom, možemo orijentirati i uz pomoć mahovine, godova na panju, mravinjaka te zvijezda.


Katolička osnovna škola u Požegi