2017-11-20 14:03:00

Obilježili Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. studenoga s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Generalna skupština UN-a je 20. studenoga 1959. godine usvojila "Deklaraciju o pravima djeteta", a 1989. godine "Konvenciju o pravima djeteta". Od 20. studenoga 1989. godine u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta, koji je potaknula Organizacija Ujedinjenih naroda i njezine specijalizirane ustanove.

Boravkaši 1. razreda Katoličke osnovne škole u Požegi, tom su prigodom, jasno govorili o svojim pravima, a isto tako i o dužnostima koje trebaju izvršavati. Učenici su zajedno s učiteljicom Marinom Vidović na kraju dana zaključili kako je zaista najljepše biti dijete.


Katolička osnovna škola u Požegi