2017-09-22 13:25:00

Postavljene dvije nove slike u školsku kapelicu

Nedavno u prostoru školske kapele zaiskrile su dvije slike sakralne tematike akademskog slikara Tihomira Lončara, a radi se o sv. Josipu, zaštitniku Katoličke osnovne škole u Požegi, i sv. Tereziji Avilskoj, zaštitnici požeške Katoličke gimnazije.

Svaka za sebe, a ipak cjelina na tragu diptiha, pričaju nam svoju priču o svetosti. Figurativno jasno prepoznatljivi likovi, centralno postavljeni kao jedini kompozicijski elementi slike, s nešto malo detalja crkvenog namještaja, zauzimaju čitav prostor slike. Na diptih ukazuju i sličnosti u detaljima kao što su identične aureole, oba lika u kontaktu s nebom, obje slike plošne, jasnih planova s tek malom naznakom perspektive koja zbunjuje jer slikar ne želi definirati prostor. Obje plamte žutim nebom i ljubičasto purpurnim tlom u razmjeru zlatnoga reza čineći savršenu ravnotežu svjetova, zemaljskog i nebeskog.

Sveti Josip zajedno s malim Isusom gleda nas direktno u oči. Isus nam širi ruke i poziva k sebi, te tako diskretno uvlači u svoj svijet. Terezijin pogled usmjeren je prema golubici, ikonografskom motivu Duha Svetoga te nas svojom gestom jasno upućuje na nebo.

 Vera Čuže - Abramović, prof.


Katolička osnovna škola u Požegi