2017-05-26 12:53:13

Petaši na svojoj terenskoj nastavi

Naši petaši u pratnji razrednica Martine Lovrić i Valentine Soldo te psihologinje Ane Matković uputili su se, 19. svibnja na svoju terensku nastavu u Krapinsko-zagorsku i Varaždinsku županiju.

U Varaždinskoj županiji posjetili su poznati dvorac Trakošćan u kojemu je danas smješten muzej. Ondje su se upoznali s poviješću toga kraja kao i sa životom plemenitaša i kmetstva. Osim Trakošćana petaši su posjetili i Krapinu, točnije Hušnjakovo brdo gdje su obišli Muzej krapinskih neandertalaca. Petaši su se tamo upoznali su bogatom povješću i kulturom krapinskog pračovjeka, ali su naučili i tko je Dragutin Gorjanović Kramberger.

Obogaćeni mnogim novim informacija i lijepim doživljajima, naši su se petaši sretno vratili u Požegu istiga dana u večernjim satima.


Katolička osnovna škola u Požegi